Pomáhají s námi


Společně tvoříme pro druhé

Tvořivá dílna je neorganizované seskupení, které vzniklo zpočátku jako Pletení v kavárně, protože pletení je znovu v módě. Činnost této Tvořivé dílny se převážně věnuje pletení a háčkování pro Nedoklubko, neziskovou organizaci podporující předčasně narozené děti a jejich rodiny. Pleteme pro nedonošeňátka čepičky, bačkůrky, šijeme zavinovačky, háčkujeme chobotničky navozující dětem v inkubátoru pocit bezpečí. Vyrábíme i drobné dárky pro maminky těchto dětí, když opouštějí porodnici. Pleteme čtverce pro výrobu dek pro nemocné děti a sirotky v Africe. Též pleteme obvazy pro nemocné leprou, které zprostředkovaně odevzdáváme charitě. Materiál na všechny výrobky si hradíme z vlastních zdrojů nebo z darované vlny. Některé výrobky jsme věnovaly na akci Burza pro Onkoláčky, která probíhala ke konci roku 2018 v příbramském kulturním domě.

Korálkování, krajkování nebo decoupage

Kromě této činnosti jsme si vytvořily i program mimo pletení a scházíme se každé poslední úterý v měsíci na faře CČSH, která nám poskytuje prostory za účelem dalších aktivit. Tak např. máme za sebou korálkování, krajkování, decoupage, vánoční a velikonoční dekorace, zdobení perníčků, bubnování ke zdraví, zpracování exotického ovoce, výrobu papírových květů a mnohé jiné činnosti. Do některých akcí zapojujeme i svá vnoučata. Protože nám zrušili "naši" kavárnu, přesunuly jsme se do Pizzerie Luigi na Březových Horách, kde se scházíme každé úterý
od 14.00 do 16.00.

Setkávat se, tvořit a pomáhat

Tvoříme pro druhé a tvoříme s láskou. Cílem naší činnosti je nejen tvořivá práce, ale vzájemné setkávání lidí společných zájmů, kteří mají potřebu být s někým pohromadě, být něčím užiteční, vzájemně se vnímat a pomáhat si, přinášet radost sobě navzájem, ale především jiným, vyměňovat si poznatky, dovědět se něco zajímavého apod. Čas investovaný do této činnosti je prospěšný nejen z hlediska emocionální pohody, ale vytváříme tak i sociální společenskou hodnotu a prostor, kdy dávat znamená víc než dostávat.